कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
भोला दाहाल भोला दाहाल अधिकृत नवौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा ९८५१२२६२५२
मदन प्रसाद पोखरेल मदन प्रसाद पोखरेल अधिकृत नवौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५१०६५३४७,९८५५०८९४५६
देवी प्रसाद गौतम लेखा अधिकृत प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५१००७५६८
राजु श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ अधिकृत आठौं सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८४५५३८३४५
हिराकाजी श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८४१२५३७३४
तीर्थराज उपाध्याय तीर्थराज उपाध्याय अधिकृत सातौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५५०६७४२५
अनुप ढकाल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५११२२७१२४
मखमली गिरी मखमली गिरी अधिकृत सातौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा ९८६४१११८९३
मिन बहादुर थिङ्ग मिन बहादुर थिङ्ग अधिकृत सातौ योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा ९८४५६६९५८०
महेश आचार्य महेश आचार्य अधिकृत सातौ सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८५११६६३६२