माननीय मुख्यमन्त्री
डोरमणि पौडेल

माननीय डोरमणि पौडेल

मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री

थप जानकारी सम्वोधन

प्रमुख सचिव

श्री आनन्दराज ढकाल

प्रमुख सचिव

थप जानकारी

सचिव
श्री रमेशप्रसाद शिवाकोटी
सचिव (प्रशासन)

महत्वपूर्ण निर्णयहरु

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
...
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
२०७५/०८/०७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०७/३०को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०७/२८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०७/१४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०७/०७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०६/२२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
२०७५/०६/१७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
...
प्रवक्ता

श्री रमेशप्रसाद शिवाकोटी

प्रवक्ता

फोन: ०५७-५२२३८५

मोवाईल: -

ईमेल: ocmcm.p3@gmail.com

सूचना अधिकारी

निर्मला थापा

उप-सचिव

फोन: ०५७-५२२३८५

ईमेल: ocmcm.p3@gmail.com

प्रकाशन तथा कानून