माननीय मुख्यमन्त्री
डोरमणि पौडेल

माननीय डोरमणि पौडेल

मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री

थप जानकारी सम्वोधन

प्रमुख सचिव

श्री आनन्दराज ढकाल

प्रमुख सचिव

थप जानकारी

सचिव
ढुन्डि प्रसाद निरौला
सचिव (प्रशासन)

महत्वपूर्ण निर्णयहरु

प्रकाशन तथा कानून