प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०१/०८ को निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारबाट दमकल, एम्बुलेन्स र शव वाहन उपलब्ध गराईने स्थानीय तहहरु:

प्रकाशित मिति : April 22, 2019 Download File:- View File:-