प्रदेश मन्त्रालयहरुको सम्पर्क

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

सि.नं. पद नाम,थर टेलिफोन फ्याक्स इमेल
कार्यालय निवास मोवाइल
1. मा.मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेल 057-527509 057-413461 9854040147

 

kailashdhunjel@gmail.com
2. सचिव वसन्त अधिकारी 057-527517

 

9861972279 adhikaribasan@yahoo.com
3. मा.मन्त्रीज्यूको निजी सचिव शरदचन्द्र मैनाली 057-527509 9851185845 shm.sharad@gmil.com
4. मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव दिनेश सुवेदी 057-527509 9841847751 dineshsubedi2038@gmail.com

 

उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सि.नं. पद नाम,थर टेलिफोन फ्याक्स इमेल
कार्यालय निवास मोवाइल
1. मा.मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल 057-526180 057-413400 9851115615 nepal.arun@gmail.com
2. सचिव शिवकुमार वाग्ले 057-526235 057-520393 9841738487 shiva1967@live.com
3. मा.मन्त्रीज्यूको निजी सचिव नवराज पुडासैनी 057-412300 9855071645 nabusaini@gmil.com
4. मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिव लक्ष्मण पौडेल 9851095467 poudellaxman46@gmil.com