कर्मचारीहरुको विवरण

               मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं. पद नाम,थर शाखा
प्रमुख सचिव श्री आनन्दराज ढकाल
सचिव श्री ढुण्डी प्रसाद निर्रौला प्रशासन तथा बैठक महाशाखा
सचिव श्री लक्ष्मी गौतम कानुन तथा फैसला कार्यन्वयनमहाशाखा
उप सचिव श्री निर्मला थापा प्रशासन तथा बैठक शाखा
अधिकृत नवौ श्री मदन पोखरेल सूचना तथा संचार समन्वय शाखा
अधिकृत नवौ श्री भोला दाहाल शासकीय सुधार तथा स्थानीय तह समन्वय शाखा
अधिकृत आठौ (लेखा) श्री देवी प्रसाद गौतम आर्थिक प्रशासन शाखा
अधिकृत आठौ (कम्प्युटर) श्री राजु श्रेष्ठ सूचना तथा संचार समन्वय शाखा
शाखा अधिकृत श्री हिराकाजी श्रेष्ठ जिन्सी शाखा
१० अधिकृत सातौ श्री तिर्थराज उपाध्याय बैठक शाखा
११ अधिकृत सातौ श्री अनुप ढकाल प्रशासन शाखा
१२ अधिकृत सातौ श्री महेश आचार्य सूचना तथा संचार समन्वय शाखा
१३ अधिकृत सातौ श्री आशिष आचार्य कानून शाखा
१४ अधिकृत सातौ श्री अशेष खड्का मा.मुख्य मन्त्री ज्युको निजि सचिवालय
१५ अधिकृत सातौ श्री मिन बगादुर थिंग शासकीय सुधार
१६ अधिकृत सातौ श्री मखमली गिरि शासकीय सुधार
१७ अधिकृत छैठौ श्री हरिप्रसाद अधिकारी प्रशासन शाखा
१८ अधिकृत छैठौ श्री हरिप्रसाद अधिकारी मा.मुख्य मन्त्री ज्युको निजि सचिवालय
१९ अधिकृत छैठौ श्री उमेश राज सिग्देल मा.मुख्य मन्त्री ज्युको निजि सचिवालय
२० अधिकृत छैठौ श्री लक्ष्मी हुमागाई प्रशासन  शाखा
२१ नासु श्री राजन मिश्र प्रशासन  शाखा
२२ सहायक स्तर पाचौ (कम्प्यूटर) श्री दिपेश खनाल बैठक शाखा
२३ सहायक स्तर पाचौ (कम्प्यूटर) श्री निर्मला धिताल आर्थिक प्रशासन शाखा
२४ साहायक स्तर चौथौ श्री देवकी बर्तौला प्रशासन शाखा
२५ साहायक स्तर चौथौ (सह-लेखापाल) श्री उमेश केसी आर्थिक प्रशासन शाखा