कर्मचारीहरुको विवरण

               मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र. स. नाम थर पद श्रेणी तथा सेवा/समुह
श्री अानन्द राज ढकाल प्रमुख सचिव विशिष्ट
श्री रमेशप्रसाद शिवाकोटी सचिव रा. प. प्रथम, प्रशासन
श्री रुद्रादेवी शर्मा सचिव रा. प. प्रथम, प्रशासन
श्री इन्दिरा दहाल (भट्टराई) सचिव रा. प. प्रथम, कानून/कानून
श्री बाबुराम खतिवडा उपसचिव रा. प. द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
श्री निर्मला थापा उपसचिव रा. प. द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
श्री शालिकराम ढकाल उपसचिव रा. प. द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
श्री ऋद्धी प्रकाश सिटौला उपसचिव रा. प. द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
श्री पुण्यमाया गुरागाई शाखा अधिकृत रा. प. तृतीय, प्रशासन/सा. प्र.
१० श्री लाल प्रसाद शर्मा शाखा अधिकृत रा. प. तृतीय, प्रशासन/सा. प्र.
११ श्री डण्ड बहादुर बस्नेत शाखा अधिकृत रा. प. तृतीय, प्रशासन/सा. प्र.
१२ श्री देवी प्रसाद गौतम लेखा अधिकृत रा. प. तृतीय, प्रशासन/लेखा
१३ श्री चिरन्जीवी प्रसाद उपाध्याय नायब सुब्बा रा. प. अनं प्रथम, प्रशासन/सा. प्र.
१४ श्री बाबुराम आचार्य नायब सुब्बा रा. प. अनं प्रथम, प्रशासन/सा. प्र.
१५ श्री राज शाही नायब सुब्बा रा. प. अनं प्रथम, प्रशासन/सा. प्र.
16 श्री प्रतिभा काफ्ले नायब सुब्बा रा. प. अनं प्रथम, प्रशासन/सा. प्र.
१७ उद्वव प्रसाद भट्टराइ लेखापाल रा. प. अनं प्रथम, प्रशासन/लेखा
१८ श्री प्रदीप वाग्ले खरिदार रा. प. अनं द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
१९ श्री देवकी बर्तौला खरिदार रा. प. अनं द्धितीय, प्रशासन/सा. प्र.
२० श्री बिमल अधिकारी सहायक कम्प्युटर अपरेटर रा. प. अनं द्धितीय, विविध/विविध
२१ श्री सिंह बहादुर लोप्चन हलुका सवारी चालक श्रेणीविहिन
२२ श्री बिर बहादुर माझी कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन
२३ श्री हरिमाया श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन