सचिवहरु

balkrishna

बालकृष्ण घिमिरे
सचिव
शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा

श्री मधु सुदन बुर्लाकोटी

मधु सुदन बुर्लाकोटी
सचिव
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा

लक्ष्मी प्रसाद गौतम
सचिव
कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा